Het Stiefplan

Sinds 2009 zijn ouders die gaan scheiden verplicht een ouderschapsplan op te stellen waarin afspraken gemaakt worden over de opvoeding en verzorging van de kinderen. Waarom zou je niet een soortgelijk plan maken als je een relatie begint (of hebt) met iemand die al kinderen heeft?

Een samengesteld gezin is een dynamisch gezin. Leuk, uitdagend en soms ook ingewikkeld.
Het vraagt tijd, inzicht en heldere afspraken om het goed te doen.
Vaak zijn de relaties in een nieuw gezin ingewikkeld en spelen er verschillende loyaliteiten (bijvoorbeeld t.o.v. de (ex-)partner, de biologische en stiefkinderen). Naast emotionele spanningen komen er ook praktische problemen om de hoek kijken:
Hoe voeden we op? wie corrigeert de kinderen? hoe vieren we de verjaardagen? En hoe gaan we om met de ex-partner?
En dat het niet eenvoudig is blijkt wel uit het hoge aantal tweede scheidingen van 60%. Een tweede scheiding is voor kinderen erg zwaar en heeft veel invloed op hun welzijn en schoolprestaties. Uit de praktijk is gebleken dat met goede informatie vooraf er veel problemen voorkomen kunnen worden.

Om je te ondersteunen bij deze leuke, spannende maar soms ook lastige uitdaging, is het ‘Stiefplan’ ontwikkeld.

Als gecertificeerd Stiefplan-Coach ben ik getraind in het begeleiden van ouders en stiefouders in het samengestelde gezin.
Met het Stiefplan brengen we de kenmerken, valkuilen en mogelijkheden van jullie samengestelde gezin in beeld.
Het biedt overzicht, praktische handvatten en zorgt dat achterliggende gedachten en gevoelens besproken worden. Hierdoor groeit het vertrouwen binnen het nieuwe gezin en ontstaat een rustig en een veilig thuis waarin iedereen zich optimaal kan ontwikkelen.

Het Stiefplan kan ook ingezet worden wanneer je al een Stiefgezin hebt en het loopt niet lekker. Inzicht en kennis zal jullie weer energie geven.

Enkele thema’s die in Het Stiefplan aan de orde komen, zijn:
Wonen in twee huizen
Overleg tussen de biologische ouders
Rolverdeling ouder en stiefouder
Opvoedstijlen
Verschillende loyaliteiten
Tijd voor elkaar

Wil jij bij die 40% horen waarbij het wel slaagt?
Mail me dan nu
voor een kennismakingsgesprek!!

Na het kennismakingsgesprek plannen we vijf gesprekken waarin we de thema’s en jullie persoonlijke ervaringen en problemen bespreken. Dit verwerken we samen tot een persoonlijk Stiefplan.
De gesprekken duren 1,5uur en vinden eens per twee á drie weken plaats.

Is een compleet Stiefplan voor jullie niet nodig?  Het is ook mogelijk om thema’s die spelen binnen jullie samengestelde gezin in kaart te brengen en daarvoor dan het Stiefplan in te vullen.

Informatie over de achtergrond,het ontstaan en de grondleggers van het Stiefplan: Corrie Haverkort, Marlijn Kooistra en Aleide Hendrikse vind je op www.stiefplan.nl